55 Seconds

55 Seconds

55 Seconds

55 Seconds

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 آزمون مهارت های واکنش خود را و هماهنگی بازی ذهن است.

کمک بازی

 منطقه ای را که می خواهید جهت نقطه قرمز حرکت کند لمس کنید، باید تا زمانی که ممکن است از ساعتهای ساعت دور نگه دارید تا نقطه قرمز، هدف 55 ثانیه است.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.