Air Hockey

Air Hockey

Air Hockey

Air Hockey

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 هدف از این بازی این است که ضربه زدن به دیسک به طوری که آن را به هدف در حالی که جلوگیری از رقیب خود را از انجام همان. استفاده از موس خود را برای کنترل خفاش و آمار دیسک. يه پا رو بشکون

کمک بازی

 به دستورالعمل در بازی برای نحوه بازی مراجعه کنید.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.