Speed Billiards

Speed Billiards

Speed Billiards

Speed Billiards

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 این بازی بیلیارد بر اساس سرعت و هدف شما این است که به جیب تمام توپ در اسرع وقت. 15 توپ وجود دارد و پس از اتمام بازی پس از همه توپ ها pocketed. رکورد شما بر اساس تعداد ثانیه ای است که برای جیبی تمام توپ ها صرف کرده اید و این به عنوان رکورد نهایی شما در نظر گرفته می شود و شما می توانید آن را در هیئت مدیره رهبر ارسال کنید.

کمک بازی

 به دستورالعمل در بازی برای چگونه به بازی کمک مراجعه.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.