Zombie Cows

Zombie Cows

Zombie Cows

Zombie Cows

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

Play this crazy version of the classic game Whack-a-Mole! The game contains 7 levels of increasing difficulty. Try to reach score goal to get next level!

کمک بازی

Whack the Zombie Cows before they drop back into their holes. You need to to reach score goal to advance to the next level!

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: بله
خرید: نه
هنوز امتیازهای ثبت نشده

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.