Swift Swipe

Swift Swipe

Swift Swipe

Swift Swipe

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 جعبه در حال سقوط از آسمان و آن کار خود را به خلاص شدن از شر آنها در زمان است.

کمک بازی

How To Play(Phone): - Swipe the boxes in the direction shown on the box. -Make sure the timer doesn’t run out. - Too many boxes on the screen will cause defeat. - Use the coins to purchase upgrades from the market. How To Play(PC): - Use the mouse to click and swipe the boxes in the direction shown on the box. - Make sure the timer doesn’t run out. - Too many boxes on the screen will cause defeat. - Use the coins to purchase upgrades from the market.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.