Space Match

Space Match

Space Match

Space Match

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 فضای سرگرم کننده مضمون بازی 3 در یک بازی پازل ردیف. کشیدن بیش از تمام آیکون های شما می خواهید برای پاک کردن آنها را انتخاب کنید. فضای سرگرم کننده مضمون بازی 3 در یک بازی پازل ردیف. کشیدن بیش از تمام آیکون های شما می خواهید برای پاک کردن آنها را انتخاب کنید.

کمک بازی

 شما نیاز به انتخاب 3 یا بیشتر از همان آیکون به آنها روشن، بیشتر شما را انتخاب کنید و روشن نمره بیشتر خود را در این فضای سرگرم کننده مضمون 3 در یک بازی پازل ردیف باشد. شما نیاز به انتخاب 3 یا بیشتر از همان آیکون به آنها روشن، بیشتر شما را انتخاب کنید و روشن نمره بیشتر خود را در این فضای سرگرم کننده مضمون 3 در یک بازی پازل ردیف باشد.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: بله
خرید: نه
هنوز امتیازهای ثبت نشده

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.