Christmas Match3

Christmas Match3

Christmas Match3

Christmas Match3

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 کریسمس Match3 یک بازی ساده 3 بازی است، شیر کشیدن صفحه نمایش و رها کردن بلوک نمره بالا است. کریسمس Match3 یک بازی ساده 3 بازی است، شیر کشیدن صفحه نمایش و رها کردن بلوک نمره بالا است.

کمک بازی

 دکوراسیون کریسمس است که شما می خواهید به حرکت را انتخاب کنید و سپس آن را بکشید به بلوک شما می خواهید آن را حرکت به. در نظر گرفتن 3 یا بیشتر از دکوراسیون همان آنها را روشن و گرفتن نمره. دکوراسیون کریسمس است که شما می خواهید به حرکت را انتخاب کنید و سپس آن را بکشید به بلوک شما می خواهید آن را حرکت به. در نظر گرفتن 3 یا بیشتر از دکوراسیون همان آنها را روشن و گرفتن نمره.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.