Candy Match 3

Candy Match 3

Candy Match 3

Candy Match 3

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 آب نبات بازی 3 یک بازی سرگرم کننده و ساده 3 بازی است که شما را قلاب است! هدف از این بازی است که برای مطابقت و روشن آب نبات قبل از زمان اجرا می شود. آب نبات بازی 3 یک بازی سرگرم کننده و ساده 3 بازی است که شما را قلاب است! هدف از این بازی است که برای مطابقت و روشن آب نبات قبل از زمان اجرا می شود.

کمک بازی

 برای بازی، ضربه بزنی/کلیک کنید آب نبات و کشیدن آن با آب نبات به صورت افقی یا مورب به آن مطابقت با جفت آن. باید وجود داشته باشد 3 آب نبات در یک ردیف برای شما به دست آوردن امتیاز و برای آن به ناپدید می شوند. آب نبات بیشتر شما مطابقت، امتیاز بیشتری به شما دریافت کنید. برای بازی، ضربه بزنی/کلیک کنید آب نبات و کشیدن آن با آب نبات به صورت افقی یا مورب به آن مطابقت با جفت آن. باید وجود داشته باشد 3 آب نبات در یک ردیف برای شما به دست آوردن امتیاز و برای آن به ناپدید می شوند. آب نبات بیشتر شما مطابقت، امتیاز بیشتری به شما دریافت کنید.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.