Through

Through

Through

Through

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 قرار دادن چشم و دست مهارت های هماهنگی خود را به آزمون با این بازی مهارت استراتژی بزرگ است. از طریق حفظ خواهد کرد شما را سرگرم و چسب به صفحه نمایش خود را به عنوان شما سعی می کنید تسخیر پازل.

کمک بازی

 در لحظه مناسب با کلیک بر روی صفحه نمایش موشک را از طریق موانع راه اندازی، با هدف بودن رسیدن به سکه بدون دست زدن به هر یک از اشیاء. اگر شما دوباره شروع, اگر شما کامل شما را به سطح بعدی پیشرفت.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.