Horizontal Jelly

Horizontal Jelly

Horizontal Jelly

Horizontal Jelly

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 ژله افقی یک بازی بازی HTML5 است. شما مطابقت 3 یا بیشتر ژله در همان رنگ با هم در خط خاکستری، شما نمره دریافت کنید. ژله افقی یک بازی بازی HTML5 است. شما مطابقت 3 یا بیشتر ژله در همان رنگ با هم در خط خاکستری، شما نمره دریافت کنید.

کمک بازی

 لطفا به کمک در بازی برای دستورالعمل در مورد نحوه بازی این بازی بزرگ مراجعه کنید. لطفا به کمک در بازی برای دستورالعمل در مورد نحوه بازی این بازی بزرگ مراجعه کنید.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.