Halloween Dash

Halloween Dash

Halloween Dash

Halloween Dash

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 تیرانداز حباب مضمون بزرگ هالووین/تندرست بازی توپ. تیرانداز حباب مضمون بزرگ هالووین/تندرست بازی توپ.

کمک بازی

 در نظر گرفتن حداقل 3 هیولا از همان موضوع به آنها روشن است. کشیدن هیولا چپ یا راست به موقعیت و سپس ضربه بزنید یا کلیک کنید هیولا را آزاد کنید. در نظر گرفتن حداقل 3 هیولا از همان موضوع به آنها روشن است. کشیدن هیولا چپ یا راست به موقعیت و سپس ضربه بزنید یا کلیک کنید هیولا را آزاد کنید.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.