Drive Your Car

Drive Your Car

Drive Your Car

Drive Your Car

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 رانندگی ماشین شما، کنترل یک ماشین ورزشی است که باید وسایل نقلیه حریف اجتناب شود. هدف شما این است که اتومبیل های دیگر تا زمانی که ممکن است، هر تصادف هزینه شما یک زندگی (شما سه زندگی به طور پیش فرض). این بازی دارای یک سطح منحصر به فرد است که به تدریج سخت تر می شود.

کمک بازی

 هدف شما این است که اتومبیل های دیگر تا زمانی که ممکن است، هر تصادف هزینه شما یک زندگی (شما سه زندگی به طور پیش فرض). این بازی دارای یک سطح منحصر به فرد است که به تدریج سخت تر می شود.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.