Apple Blaster

Apple Blaster

Apple Blaster

Apple Blaster

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 سیب یک بازی پازل HTML5 است. هدف از این بازی این است که برای پاک کردن تمام حباب از سطح اجتناب از هر حباب عبور از خط پایین - شما نیاز به 3 حباب از همان رنگ به آنها روشن است.

کمک بازی

 هدف از این بازی این است که برای پاک کردن تمام حباب از سطح اجتناب از هر حباب عبور از خط پایین - شما نیاز به 3 حباب از همان رنگ به آنها روشن است.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: بله
خرید: نه
هنوز امتیازهای ثبت نشده

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.