Monster Boxes

Monster Boxes

Monster Boxes

Monster Boxes

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 شوت هیولا را به جعبه و اجتناب از موانع مختلف است که در حال حاضر در هر سطح هستند.

کمک بازی

Different color they love each other.. Help Monsters meet another has different color Do not shoot monster to the box with monster has the same color inside Increase or Decrease Power of the Cannon Gun then Shoot Monster to the box has Monster inside has different color. Shoot Monster as Little as possible.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.