Dogi Bubble Shooter

Dogi Bubble Shooter

Dogi Bubble Shooter

Dogi Bubble Shooter

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 شوت در 3 یا بیشتر از توپ با همان رنگ برای روشن حباب قبل از رسیدن به پایین صفحه نمایش. شوت در 3 یا بیشتر از توپ با همان رنگ برای روشن حباب قبل از رسیدن به پایین صفحه نمایش.

کمک بازی

 بررسی کمک در بازی برای دستورالعمل در مورد نحوه بازی. بررسی کمک در بازی برای دستورالعمل در مورد نحوه بازی.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.